Advokat Eva Hammarlund Sheppard

Jag är en engagerad advokat från Stockholm som är specialiserad inom familjerätt och brottmål
Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Specialisering

Advokatfirman är specialist inom familjerätt och brottmål, vi har alltid haft ett genuint intresse av att hjälpa människor samt ge alla en konkret möjlighet att förändra vardagen.

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Brottmal

Brottmål

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare.

Kostnad

Allmän rättshjälp

Rättshjälp innebär att det allmänna helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde.

I kontorsgemenskap med