Advokat Eva Hammarlund Sheppard

Jag är en engagerad advokat från Stockholm som och erbjuder juridisk rådgivning inom familjerätt och brottmål
Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning familjerätt

Mail mottaget


Specialisering

Advokatfirman är specialist inom familjerätt och brottmål, vi har alltid haft ett genuint intresse av att hjälpa människor samt ge alla en konkret möjlighet att förändra vardagen.

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter.

Läs mer om Familjerätt
Brottmal

Brottmål

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare.

Läs mer om Brottmål
Kostnad

Allmän rättshjälp

Rättshjälp innebär att det allmänna helt eller delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde.

Läs mer om rättshjälp

Så här tycker mina tidigare kunder om mig

I kontorsgemenskap med