Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Om mig

Eva Hammarlund Sheppard

Jag har alltid haft ett intresse för att arbeta nära människor. Detta intresse i förening med ett intresse för juridik medförde att jag efter min jur kand-examen från Uppsala Universitet 1993 kom att inrikta mig på familjerätt och brottmål – två rättsområden som ger konkreta möjligheter att göra skillnad för enskilda människor i deras vardag.

Kort efter det att jag blev medlem i advokatsamfundet 1999 valde jag att starta min egen advokatverksamhet för att på så sätt kunna ge den service, det engagemang och det stöd som alltid präglat min syn på rollen som advokat.

Min ambition är alltid att som juridiskt ombud inte endast vara advokat utan även vara en ansvarstagande medmänniska som bryr sig om och stödjer den enskilda personen bakom den formella juridiken. Som klient hos mig erhåller du stöd och får tillgång till en advokat som är både engagerad och tillgänglig när du behöver det.

Det viktigaste i de flesta personers liv är sina barn, att de mår bra och erhåller en trygg och bra uppväxt med föräldrar som kan samarbeta.

I största möjliga mån ska man som advokat arbeta med att försöka hitta lösningar på de situationer som kan uppstå när föräldrar skiljer sig och inte kan enas om barns boende eller umgänge. Utifrån min mångåriga erfarenhet som familjerättsadvokat kan jag bistå med råd och förslag på hur just din situation kan lösas på bästa sätt.

Inga situationer är för svåra och det går ofta att komma fram till en gemensam lösning.

Om det är omöjligt att komma överens om barnen är det nödvändigt att vända sig till domstol. Som familjerättsadvokat är jag ofta i domstol och har erfarenhet att driva mål på bästa sätt för sin klients räkning Det kan kännas främmande att vända sig till domstol, men är en naturlig väg då det i vissa fall krävs att någon utomstående fattar beslut om vad som är bäst för barnet.


Kontaktformulär

Mail mottaget