Eva Hammarlund Sheppard | Brottmål

Brottmål

Hem / Rättsområden / Brottmål

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Oavsett om du behöver en offentlig försvarare eller är i behov av ett målsägandebiträde - kan jag bistå dig. Är du i behov av rådgivning eller har du frågor angående ett ärende får du gärna kontakta mig. Jag erbjuder en kort inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller via mail. Det finns inga dumma eller för små frågor!

Brottmål

I brottmål kan såväl den som är misstänkt för brott som den som drabbats av brott ha rätt till juridiskt biträde i form av advokat. När advokaten försvarar den som är misstänkt för brott sker detta oftast i egenskap av offentlig försvarare medan den advokat som tar tillvarata ett brottsoffers intressen benämns målsägandebiträde.

Oavsett vilken av rollerna som advokaten innehar är advokatens huvudsakliga uppgift att ta tillvarata sin klients intressen och ingen annans. Du kan erhålla ytterligare information om advokatens roll som målsägandebiträde eller offentlig försvarare genom att klicka på någon av dessa undermenyer under menyn “Brottmål” i huvudmenyn.

Jag anlitas löpande som såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde och har lång erfarenhet av båda rollerna. Jag har ett stort engagemang i mina ärenden och mina brottmåls- och målsägandeklienter erhåller ett engagerat och erfaret ombud som i alla avseenden tillvaratar deras intressen fullt ut.

Att tänka på

  • Sök läkarvård om du har blivit skadad och var noga med att läkaren dokumenterar dina skador.
  • Om du vill ha ersättning för skador som uppkommit under brottet bör du meddela detta redan när du hörs av polisen.
  • Om gärningsmannen är okänd och du av den anledningen inte kan få skadestånd har du möjlighet att få ersättning från din försäkring eller Brottsoffermyndigheten.
  • För att få ersättning genom försäkring eller Brottsoffermyndigheten krävs det att brottet är polisanmält.
  • Om du som brottsoffer behöver någon att prata med kan du vända dig till Brottsofferjouren, Kvinnojouren eller Mansjouren. Alla arbetar under tystnadslöfte.


Vanliga frågor gällande brottmål

Om du omhändertagits av polisen för förhör så får du som högst hållas kvar i 6 timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den misstänkte begår fortsatt förhör så kan denne hållas kvar ytterligare 6 timmar.

Är personen under år så är det 3+3 timmar som gäller. Klockan 12:00 tredje dagen efter anhållande skall en åklagare tagit beslut om häktning ska begäras. En häktningsförhandling får inte vara längre än 4 dygn efter ett gripande/anhållande. Åklagaren är den som fattar beslut om det blir rättegång, inte polisen.

Det rekommenderas, om du av någon anledning inte kunnat få en advokat inför förhöret så avråder jag dig att ställa upp i förhöret. Om du mot förmodan hamnar i förhör utan en försvarare så råder vi dig att säga att du inte vill fortsätta förhöret utan en försvarare som närvarar.

Jag rekommenderar även att du som brottsoffer har ett målsägandebiträde med dig i ett förhör hos polisen. Det finns mycket viktiga saker att tänka på samt ha med sig inför ett polisförhör som kan vara helt avgörande av hur resultatet av ärendet blir.

Jag som advokat skulle i detta fall gå igenom med dig innan förhöret hur det går till praktiskt, vilka frågor som kan tänkas komma upp samt vilka frågor du bör svara på. Du ska känna en trygghet i att ställa dina egna frågor till mig först för att sedan få rådgivning under hela förhöret.

Det har du rätt till, du kan meddela polisen eller åklagaren vilken advokat du önskar. Det är sedan tingsrätten som avgör om du har rätt till en advokat och om du får den du önskar.

Om du inte önskar en specifik advokat så tillsätter tingsrätten en särskild advokat som de väljer från en lista. Är du ett brottsoffer får du ett så kallad målsägandebiträde som kan vara en advokat eller en jurist. Är du misstänkt för ett brott så kommer du få en offentlig försvarare som advokat.

Det kan du göra. De du då måste göra är att skriva till domstolen och begära ett byte. Begäran ska du ange varför du inte är nöjd med din nuvarande samt vem du önskar byta till. Det är mycket viktigt att den som ska försvara dig är engagerade och tar dina rättigheter tillvara.

Vid ett brottmål så har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Ibland så väljer man att ha en privat försvarare även fast man har rätt till en offentlig försvarare. Det kan till exempel vara om vill att det inte skall vara möjligt att kontrollera med tingsrätten om man fått en försvarare förordnad. Ett beslut om förordnande av offentlig försvarare är i vanliga fall offentligt och därmed tillgängligt för den som frågar tingsrätten om detta. Det finns även möjligheter att begära att ens personuppgifter sekretessbeläggs.

Detta sker vanligtvis i sexualbrottmål.

Det skadestånd som har blivit överenskommet skall i första hand betalas av förövaren. När domen är klar så kan du 3 veckor efter att den meddelats börja driva in dina pengar.

I vanliga fall kommer en blankett i din brevlåda som är från kronofogden, där får du fylla i den relevanta informationen som behövs och de hjälper sedan dig att driva in pengarna. Får du ingen blankett kan du hitta den på kronofogdens hemsida. I vissa fall återkommer kronofogden med att den dömde inte har några pengar och i så fall kan du vända dig till brottsoffermyndigheten inom 2 år. Det finns ibland en hemförsäkring hos försäkringsbolagen som kan betala ut en viss del av ersättningen till ett brottsoffer.

Detta är en vanlig fråga advokater får. Det svaret jag brukar ge är att man inte försvarar brottet, alltså själv gärningarna utan att man försvarar personen och dennes rättigheter. En person som är misstänkt för brott, ibland för att ha begått fruktansvärda handlingar har ändå rätt till en rättvis rättegång. En misstänkte brottslig kan länge få sitta häktad och isolerad från omvärlden utan kontakt med någon annan än sin advokat. Det är då våran uppgift att stå där och följa våra klienter genom rättprocessen och tillvarata dennes rättigheter oavsett omgivningens hat. Det finns personer som kan anses gjort så fruktansvärda handlingar så att denne inte förtjänar någon form av försvar och den tanken är fullständigt förståelig, men så primitivt är inte det samhälle vi lever i idag.

Det ska även nämnas att en person som begår ett brott kan upplever en stark press eller genomlida en livskris. De kan vara en fullt fungerande person utifrån sett men efter något som hänt i dennes liv så kan personen i fråga vara ur balans. Det är naturligtvis ingen ursäkt men kan eventuellt vara en förklaring för vissa.

Ja, du kan alltid anlita en privat försvarare på egen bekostnad. Blir du dessutom frikänd så står staten dina kostnader för försvarare. Vissa fordonsförsäkringar har en rättsskyddsförsäkring där försäkringsbolaget bekostar en försvarare. Titta i dina försäkringsvillkor vad som gäller.

Kontaktformulär

Mail mottaget