AEH | Målsagandebiträde brottmål

Målsagandebiträde

Hem / Rättsområden / Målsagandebiträde

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Oavsett om du behöver en offentlig försvarare eller är i behov av ett målsägandebiträde - kan jag bistå dig. Är du i behov av rådgivning eller har du frågor angående ett ärende får du gärna kontakta mig. Jag erbjuder en kort inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller via mail. Det finns inga dumma eller för små frågor!

Målsagandebiträde brottmål

Den som utsatts för brott som inte är ringa kan ha rätt till målsägandebiträde. Detta innebär att den som har utsatts för brott har rätt till eget juridiskt biträde som skall ta tillvara brottsoffrets intressen i rättsprocessen mot den som begått brottet. Kostnaden för den advokat som utsetts till målsägandebiträde kostar i princip inte någonting för brottsoffret då staten står denna kostnad. Rätten till målsägandebiträde regleras i lag (1988:609) om målsägandebiträde.

Jag anlitas löpande som målsägandebiträde av brottsoffer vilka drabbats av t ex misshandel, kvinnofridskränkning, sexualbrott m m. Tänk på att du redan vid den första kontakten med åklagare eller polis kan begära att ett målsägandebiträde utses och du kan därvid begära vilken advokat som skall utses. Har du eller någon anhörig utsatts för brott är du välkommen att kontakta mig varefter vi tillsammans snabbt kan undersöka möjligheterna att få förordnat ett målsägandebiträde. Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde såväl i Stockholm som i övriga delar av landet.


Att tänka på

  • När du befinner dig som målsägande befinner man sig ofta i en utsatt situation och kan behöva stöd och trygghet av ett juridiskt ombud. Jag finns där för dig hela vägen.
  • I det fall du anser dig behöva ett målsägandebiträde bör du så fort som möjligt kontakta den person som ansvarar för förundersökningen. Du kan även vända dig direkt till tingsrätten med ditt önskemål.
  • Det är tingsrätten som slutligen avgör vilken målsägandebitrade som utses.

Kontaktformulär

Mail mottaget