Advokat Eva Hammarlund Offentlig försvarare

Offentlig försvarare

Hem / Rättsområden / Offentlig försvarare

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Oavsett om du behöver en offentlig försvarare eller är i behov av ett målsägandebiträde - kan jag bistå dig. Är du i behov av rådgivning eller har du frågor angående ett ärende får du gärna kontakta mig. Jag erbjuder en kort inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller via mail. Det finns inga dumma eller för små frågor!Offentlig försvarare

Förutsättningarna för att få en offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken. Enkelt förklarat föreligger en rätt till offentlig försvarare om någon av följande förutsättningar föreligger:

  • Om den misstänkte är anhållen eller häktad.
  • Om den misstänkte är misstänkt för ett brott med en minimipåföljd om minst sex månaders fängelse.
  • Om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet.
  • Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

När du har blivit misstänkt för ett brott som kan leda till minst sex månaders fängelse så kan du vända dig till mig för gratis juridisk rådgivning. Som misstänkt för brott som kan leda till fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Som försvarare är jag med dig på polisförhör, besöker dig på häktet samt försvarar dig vid en eventuell rättegång. Som din försvarare är det min roll att se till att alla dina rättigheter tillvaratas på absolut bästa sätt under hela rättsprocessen.

Jag har löpande utsets som offentlig förvarare i brottmål angående mål som rör allt från stöld och andra tillgreppsbrott till misshandel och narkotikabrott. Är du eller någon du känner misstänkt är du välkommen att kontakta mig så kan vi snabbt avgöra om rätt till offentlig försvarare föreligger och därvid självfallet även ansöka om att offentlig försvarare förordnas. Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare såväl i Stockholm som i övriga delar av Sverige.


Att tänka på

  • I det fall du som misstänkt är svår att nå eller om kallelsen har gått ut två gånger till dig utan att du har hört av dig, så kan du bli hämtad av polisen.
  • Om du anser dig behöva ett målsägandebiträde bör du så fort som möjligt kontakta den person som ansvarar för förundersökningen. Det går även att vända sig till tingsrätten med önskat målsägandebiträde.
  • Det är tingsrätten som slutligen avgör vem som utses till målsägandebitrade

Kontaktformulär

Mail mottaget


Copyright © Entera - All rights reserved 2024