Familjerätt gratis Juridisk rådgivning

Tel: 08-24 29 90
Jourtel: 0708-68 73 71

Kostnadsfri juridisk rådgivning avseende familjerätt

Advokatfirman Hammarlund Sheppard arbetar till största del med vårdnadsmål och företräder både kvinnor och män som är i behov av en specialiserad familjerättsadvokat.

Advokatfirman har lång erfarenhet inom familjerätt och har stor kunskap om processande avseende vårdnad, barns boende och umgänge.

Advokatfirman bistår gärna med rådgivning avseende det man som förälder kan fundera på i samband med en separation och vi försöker alltid finna en bra lösningen eller överens-kommelse utan att behöva inleda process vid domstol.

I de fall då tvisten är för svår att lösa utanför domstol, biträder vi klienten och för dennes talan på bästa sätt med stor framgång.

Oavsett var du bor i Sverige, är du välkommen att höra av dig för rådgivning.

Fyll i kontaktformuläret för att bli kontaktad för gratis rådgivning

Mail mottaget
När vill du helst att jag ringer dig?